آماده سازی زمین تمرین شماره 2 فوتبال برای کشت بذر

1397/02/01 13:50:05

1
عملیات زیرسازی عمرانی ،تسطیح ۱۵سانتی لایه آخد و قلطک زنی قبل کشت در زمین تمرین شماره دو مرکز ملی فوتبال به منظور کشت بذر چمن به پایان رسید. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، عملیات زیرسازی عمرانی ،تسطیح ۱۵سانتی لایه آخد و قلطک زنی قبل کشت در زمین تمرین شماره دو مرکز ملی فوتبال به منظور کشت بذر چمن به پایان رسید. بر همین اساس زمان کشت بذر چمن زمین شمار۲از صبح فردا دوم اردیبهشت ماه خواهد بود. گفتنی است،پس از مجهز شدن زمین چمن شماره دو مرکز ملی فوتبال به سیستم هیتنگ(لوله کشی به میزان 60 کیلومتر)، ضد یخ در لوله کشی های هیتینگ این زمین ریخته شده ،مراحل ماسه ریزی در مرحله سوم این طرح که شامل مصالح ریزی روی لوله گرمایش از کف است ، انجام شده و صبح فردا مراحلزمان کشت بذر چمن زمین شمار۲ آغاز می شود.