بازدید دبیرکل از روند ساخت ساختمان فوتسال

1397/04/11 13:30:01

0
دبیرکل فدراسیون فوتبال از روند ساخت و ساز ساختمان فوتسال بازدید کرد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال با حضور در ساختمان فوتسال که در حال ساخت است، از روند آماده سازی ساختمان فوتسال بازدید کرد.