برگزاری فستیوال های مدارس فوتبال

1397/04/20 13:50:09

0
زمان برگزاری فستیوال های مدارس فوتبال از سوی دبیرکل فدراسیون فوتبال اعلام شد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آیین نامه برگزاری فستیوال های مدارس فوتبال و زمان برگزای فستیوال های مدارس فوتبال دختران و پسران از سوی محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال اعلام شد. استانها باید طبق آیین نامه و برنامه زمانبندی زیر اقدام به برگزاری فستیوال های فوتبال دختران و پسران کنند: * فستیوال شهرستتانی- هیات فوتبال شهرستان- از تاریخ 97/4/20 الی 97/4/31 *فستیوال های استانی - هیات فوتبال استان- از تاریخ 97/5/12 الی 97/5/31 *آماده سازی تیم منتخب- هیات فوتبال استان- از تاریخ 97/6/1 الی 97/6/9 *ارسال اسامی تیم منتخب استان- هیات فوتبال استان- از تاریخ 97/6/1 الی 97/6/5 *برگزاری چهارمین فستیوال ملی دختران - فدراسیون- نیمه اول شهریور *برگزاری ششمین فستیوال پسران- فدراسیون فوتبال - نیمه اول شهریور برای دانلود آیین نامه برگزاری فستیوال مدارس فوتبال از طریق لینک زیر اقدام نمایید: /uploads/pdf/دستورالعمل برگزاری .pdf