برگزاری نشست رییس فدراسیون و مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز/خانه فوتبال،تاسیس می شود

1397/05/07 12:30:06

0
فاز مطالعاتی پروژه ساخت خانه بزرگ فوتبال با جدیت در حال پیگیری است. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال،پنجشنبه 10 اسفند 96 بود که جیانی اینفانتینو، رییس فیفا در حاشیه حضورش در ایران کلنگ ساخت ساختمان جدید فدراسیون فوتبال را در مجاورت مرکز ملی فوتبال بر زمین زد. مقارن با آن روزها بود که واحد طرح و توسعه مربوطه در فدراسیون فوتبال شکل گرفت تا با بررسی های مختلف،زمینه احداث این مرکز عظیم که خانه فوتبال نام دارد انجام شود. بر این اساس،نشست های مکرری در این باره بین مقام عالی وزارت ورزش و جوانان و رییس فدراسیون فوتبال از همان زمان برگزار شد. به دنبال این نشست ها،امروز جلسه ای میان رییس فدراسیون فوتبال با مهندس کریمی،مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز صورت گرفت تا ضمن بررسی کلیه جزییات مرتبط،امکان سنجی ورود به فاز اجرایی مورد بررسی قرار بگیرد. در این نشست که دبیرکل فدراسیون فوتبال هم در آن حضور داشت،واحد طرح و توسعه توضیحات لازم را درباره آخرین وضعیت زمین مجاور کمپ برای ساخت خانه فوتبال به حاضران ارائه کرد و مقرر گردید این جلسات در هفته های آتی تداوم یابد. گفتنی است،قرار گرفتن پروژه خانه فوتبال در مجاورت مرکز ملی فوتبال ،این مجموعه را به یک کامپلکس کامل برای خانوده فوتبال و اعضای تیم های ملی تبدیل خواهد کرد.