برگزاری هفتمین دوره فستیوال مدارس فوتبال شهرستان تبریز رده سنی زیر 8سال

1397/05/15 08:50:01

0
هفتمین دوره فستیوال مدارس فوتبال شهرستان تبریز رده سنی زیر 8سال برگزار شد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال؛ هفتمین دوره فستیوال مدارس فوتبال شهرستان تبریز رده سنی زیر 8سال با شرکت 19 تیم 266 فوتبال آموز و38سرپرست مربی و10مربی استعدادیاب در زمین چمن مصنوعی استادیوم باشگاه شهرداری تبریز و با حضور مسئولین پیشکسوتان و مدیران وانجمن اولیاء مربیان مدارس فوتبال شهرستان تبریز با اجرای رژه فوتبال آموزان ودر 6زمین هرتیم باانجام 3بازی برگزار شد.