برگزاری نشست اعضای برگزاری المپیاد ورزشی نخبگان در فدراسیون فوتبال

1397/05/15 16:50:01

0
نشست اعضای برگزاری المپیاد ورزشی نخبگان در فدراسیون فوتبال برگزار شد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال،نشست اعضای برگزاری المپیاد ورزشی نخبگان امروز با حضور آقایان دولو، رحمانیون، شکوری، معینی،محصص، سلیمانی، جعفری، آرویی و میرغفاری و خانمها صوفی زاده، یار محمدی و نصیری در محل روابط عمومی فدراسیون برگزار شد. در این نشست، استان های اردبیل،خراسان رضوی، یزد و آذربایجان شرقی برای مسابقات فوتسال آقایان و بانوان انتخاب شدند.همچنین، استانهای البرز، مازندران، تهران و چهارمحال و بختیاری برای میزبانی مسابقات فوتبال بانوان انتخاب شدند. ضمن اینکه استانهای چهارمحال وبختیاری ،آذربایجان شرقی ،البرز و تهران برای میزبانی مسابقات فوتبال آقایان برگزیده شدند.