برگزاری ششمین فستیوال مدارس فوتبال در گلستان

1397/05/17 10:10:05

0
ششمین فستیوال 11سال استان گلستان با حضور 20 تیم منتخب برگزار شد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون،ششمین فستیوال 11سال استان گلستاندر دو قسمت کارگاه و بازی با حضور 20 تیم منتخب شهرهای سراسر استان در شهرستان آق قلا برگزار شد.