پایان برگزاری کارگروه آموزشی پخش زنده اینترنتی مایکوجو

1397/06/19 17:10:03

0
اولین دوره کارگروه آموزشی پخش زنده اینترنتی مایکوجو با حضور نمایندگان هیتها به پایان رسید. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال؛ اولین کارگروه آموزشی پخش زنده اینترنتی مایکوجو در کردان کرج و با حضور فریدون اصفهانیان کشوری و دکتر میرشاد ماجدی در مجموعه ایثار کرج برگزار شد. تدریس این کارگاه آموزشی را فتاحی، تهرانی و کرامتی به عهده داشتند.