فراخوان مناقصه احداث خوابگاه بانوان در مرکز ملی فوتبال

1397/07/17 11:10:09

0
در راستای اجرای قانون برگزاری مناقصات ، فراخوان مناقصه احداث خوابگاه بانوان در مرکز ملی فوتبال ایران از طریق روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردید. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، بر این اساس متن آگهی فوق به شرح ذیل می باشد؛ آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 آن به شماره 84136/ت 33560 ه مورخ 16/7/85 پروژه با مشخصات زیر را از طریق فراخوان عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید: 1- موضوع مناقصه: احداث ساختمان خوابگاه بانوان در مرکز ملی فوتبال ایران. 2- نام و نشانی مناقصه گذار: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به نشانی : تهران- ده ونک شیخ بهایی شمالی- خیابان دوازده متری سوم- پلاک 4- کدپستی 73781-19958 تلفن های تماس: 88213306-88213307 و دورنگار 88213302 3- شرح مختصری از کار: تخریب ساختمان موجود، اجرای سازه، سفت کاری، نازک کاری و عملیات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان خوابگاه در 3 طبقه و با مساحت حدودی 1000 متر مربع. 4- برآورد اولیه هزینه اجرای کار : مبلغ 25 میلیارد ریال. 5- مشاور همکار در برگزاری مناقصه: مهندسان مشاور پی خاک بوم- تلفن :44765408 -44765507- داخلی 103 و 107 امور قراردادها. 6- شرایط حاکم بر مناقصه: دارا بودن گواهینامه رتبه بندی در رشته ساختمان ( پایه 5 و بالاتر ) و ظرفیت کار آزاد. 7- زمان دریافت اسناد ارزیابی کیفی: در ساعات اداری روز یکشنبه 15/7/97 الی سه شنبه 17/7/97 8- آدرس دریافت اسناد: تهران- کیلومتر 5 اتوبان تهران کرج- بالاتر از ورودی غربی مجموعه ورزشی آزادی- مرکز ملی فوتبال- ساختمان اداری دفتر معاونت مرکز. 9- هزینه اسناد : ارائه فیش بانکی به مبلغ 500،000 ریال( پانصد هزار ریال ) واریز به حساب 20925868 نزد بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی تهران به نام فدراسیون فوتبال جهموری اسلامی ایران جهت خرید اسناد ارزیابی. 10- آدرس محل تسلیم پیشنهادها: تهران- ده ونک- خیابان شیخ بهایی شمالی- کوچه دوازده متری سوم- پلاک 4- کدپستی 73781-19558 . تلفن های تماس: 88213307 و 88073306 و دورنگار 88213307 حراست فدراسیون فوتبال. 11- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 30/7/97 12- تاریخ 15/8/97 دعوت از شرکتهای که حد نصاب امتیاز را بدست آورده اند 13- 19/8/97 لغایت 20/8/97 زمان دریافت اسناد مناقصه 14- 30/8/97 بازگشایی پاکات توسط کمیسیون معاملات 15- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمی نماید و فدراسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران