برگزاری مراسم معارفه مسئول توسعه فوتبال پایه فدراسیون

1397/07/26 17:30:05

0
ساکت: بالندگی در فوتبال، از فوتبال پایه آغاز می شود/ دبیرکل فدراسیون فوتبال در مراسم معارفه مسئول توسعه فوتبال پایه گفت: با توجه به حساسیت فوتبال پایه و اهمیتی ک فدراسیون فوتبال به این بخش می دهد، قصد داریم مسیر رشد و گسترش در فوتبال پایه را طی کنیم. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال گفت: بدون شک بخش مهمی از موفقیت در فوتبال به فوتبال پایه باز می گردد. بالندگی در فوتبال از فوتبال پایه آغاز می شود و با توجه به حساسیت فدراسیون و کنفدراسیون فوتبال اسیا، قصد داریم با برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای مختلف، در این مسیر گام های ارزنده ای برداریم. وی در ادامه بیان کرد: با بازنگری و سازماندهی قوی می خواهیم در بخش فوتبال پایه موفق تر از گذشته عمل کنیم. در واقع در نگاه مدیریتی فدراسیون فوتبال و استراتژی که در پیش گرفته، این است که بستری برای حضور چهره های شاخص فوتبالی و علمی فراهم شده تا با استفاده از ظرفیتهای آنها برای ارتقا کار به عنوان چهره هایی که در متن فوتبال بوده اند و یک توشه سنگینی از ظرفیتهای علمی را دارند، فراهم کرده است. وی ادامه داد: باتوجه به اینکه نیما نکیسا فوتبال را از پایه آغاز کرده و مراحل کار آکادمیک را پشت سر گذاشته است، مشخصا یک متولی قوی برای این بخش خواهد بود تا در بخش های مربوطه و حضور در AFC شرایطی را فراهم کند تا در فوتبال پایه موفق تر از گذشته حرکت کنیم. همانطور که می دانید فعال شدن در بخش مدارس فوتبال، برگزاری فستیوال ها، ایجاد آکادمی ها و نظارت دقیق بر آنها، تربیت مربیان در بخش فوتبال پایه، تربیت ناظرین و هماهنگی آنها در مدارس فوتبال و ده ها فعالیت دیگر باعث شده تا اکنون در بخش پایه مسیر مناسبی را طی کنیم. دبییرکل فدراسیون فوتبال در ادامه در خصوص برگزاری المپیاد نخبگان ورزشی گفت: وزارت ورزش و جوانان قصد دارد تا المپیاد نخبگان ورزشی را در تمام رشته های روزشی برگزار کند که در میان فدراسیون فوتبال از برگزاری المپیاد نخبگان ورزشی المپیاد نخبگان ورزشی استقبال می کند و در راستای برگزاری همه ساله فستیوال، برنامه ریزی دقیقی برای این رویداد مهم خواهد کرد. باتوجه به تامین بودجه از سوی وزارت ورزش و برنامه ریزی و انجام فعالیتهای مختلف در زمینه المپیاد نخبگان ورزشی در فوتبال و فوتسال قصد داریم تا شاهد یک رویداد مهم ورزشی دیگر باشیم. قرار است تا در بخش فوتبال دختران و پسران کیش میزبان المپیاد نخبگان ورزشی باشد. در بخش فوتسال دختران بندرعباس و در بخش فوتسال پسران نیز استان همدان میزبان خواهد بود. در ادامه نیما نکیسا در مراسم معارفه خود گفت: امیدوارم بتوانم با اجرای برنامه های مفید در بخش فوتبال پایه تاثیر گذار باشم و به توسعه فوتبال پایه ایران کمک کنم تا در نهایت فوتبال ایران در آسیا و میادین مهم بین المللی بدرخشد.