نکیسا:باید با الگوبرداری از کشورهای پیشرفته در فوتبال پایه تحول ایجاد کنیم

1397/07/26 23:10:03

0
مسئول توسعه فوتبال پایه فدراسیون فوتبال معتقد است رویکرد مدیرسازی حاکم بر این فدراسیون می تواند به آینده فوتبال ایران کمک کند. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، نیما نکیسا که طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون به عنوان مسئول توسعه فوتبال پایه انتخاب شد در این خصوص گفت: من در جامعه ورزش فرد ناشناخته ای نیستم و همگان به خوبی می دانند که از خانواده ای ورزشی و البته دارای تحصیلات آکادمیک وارد فوتبال شدم. همچنین همه به خوبی می دانند که اهل تملق نیستم و همیشه با صراحت حقیقت را می گویم. امروز می خواهم از آقای تاج و آقای ساکت به شکل ویژه تشکر کنم که به فوتبالیست های تحصیل کرده در ساختار اجرایی و مدیریتی فدراسیون فوتبال اعتماد کردند و قطعا نتیجه این اعتماد را می بینند. نکیسا در ادامه گفت: امروز دکتر ماجدی در کمیته آموزش فدراسیون فوتبال تحولی ایجاد کرده که به خوبی نمایان است. ابراهیم شکوری عزیز به عنوان معاون دبیرکل در فدراسیون فعالیت می کند و بسیار پرتلاش است ، حسین عبدی در حوزه فوتبال بانوان مشغول شده که قطعا اثرگذار خواهد بود و من هم به خواست خدا امیدوارم بتوانیم در حد توان خودم در حوزه توسعه فوتبال پایه تاثیر داشته باشم و وظایف خودم را انجام بدهم. اما فراموش نمی کنم که رئیس و دبیرکل امروز فدراسیون فوتبال با رویکرد مدیرسازی چه خدمتی به فوتبال کشور می کنند. من عقیده دارم اعتماد کردن به فوتبالیست های سابقی که تحصیلات آکادمیک داشته اند به آینده فوتبال ایران کمک می کند و این اتفاق ارزشمندی است. مسئول توسعه فوتبال پایه فدراسیون فوتبال در خصوص برنامه های خودش در این بخش گفت: من با شناخت و برنامه های زیادی وارد این حوزه شده ام و پیشنهادات خودم را به زودی به دبیرکل محترم فدراسیون ارائه می دم. ما باید با الگوبرداری صحیح از روند حرکت فوتبال پایه در کشورهای پیشرفته گام های موثری برداریم و در فوتبال پایه ایران که سرشار است از استعدادهای درخشان تحول ایجاد کنیم. بسیاری از طرح ها و پیشنهادات را در این خصوص جمع آوری کرده ام که می تواند موجب حمایت باشگاهها از فوتبال پایه شود. در واقع باشگاهها با بسته های الزامی یا تشویقی مناسب به شکل دیگری در سطح فوتبال پایه سرمایه گذاری می کنند که از سویی موجب صرفه جویی در هزینه های آنها خواهد شد و از سویی به تقویت فوتبال پایه ما کمک می کند. قطعا با استفاده از تجارب و دانش همکاران و پیشکسوتان محترم می توانیم در این بخش اقدامات اثرگذاری انجام دهیم که موجب پیشرفت و گسترش هرچه بیشتر فوتبال پایه در کشور باشیم.