بازدید ساکت از فعالیتهای عمرانی مرکز ملی فوتبال+ فیلم و عکس

1397/08/13 10:30:03

0
دبیرکل فدراسیون فوتبال از فعالیتهای عمرانی مرکز ملی فوتبال بازدید کرد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، محمدرضا ساکت، دبیر کل فدراسیون فوتبال به همراه سعید قاسمی، معاون مرکز ملی فوتبال و ابراهیم شکوری، معاون دبیرکل از فعالیت‌های عمرانی آکادمی ملی فوتبال بازدید کردند. گفتنی است؛ زمین شماره دو آکادمی با استانداردهای جهانی آماده شده و در اختیار تیم‌های ملی قرار گرفته است. اکنون هم زمین چمن مصنوعی و زمین مینی چمن مصنوعی ما در حال بازسازی است.‌ همچنین ساختمان فوتسال در دست احداث است. دانلود فیلم