بازدید نماینده فیفا از نصب چمن مصنوعی در مرکز ملی فوتبال

1397/08/14 18:30:01

0
نماینده لابراتور ( لاب اسپورت) فیفا از مراحل نصب چمن مصنوعی در مرکز ملی فوتبال بازدید کرد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، محمدرضا ساکت- دبیرکل فدراسیون، به همراه سعید قاسمی، معاونت مرکز ملی فوتبال، ابراهیم شکوری، معاون دبیرکل، ارگل آوشار- نماینده لابراتور( لاب اسپورت) فیفا ، حسین ابراهیمی- نماینده اجرایی فیفا در ایران با حضور در زمین چمن مصنوعی مرکز ملی فوتبال ، از نحوه نصب این چمن بازدید کردند. گفتنی است، ارگل آوشار- نماینده لابراتور( لاب اسپورت) فیفا برای انجام تست زیر سازی چمن مصنوعی، در مرکز ملی فوتبال حضور داشت. در این بازدید نماینده فیفا توضیحاتی را در خصوص کیفیت زمین چمن مصنوعی، نوع نصب این چمن و زیر ساخت های بکار رفته ارائه کرد و گفت: یکی از بهترین چمن مصنوعی با امکاناتی که در اختیار داریم در مرکز ملی فوتبال ایران در حال نصب است. وی گفت: پس از تست زیر سازی چمن مصنوعی و نصب آن، مجداد برای تست اجرای کل پروژه نماینده فیفا در ایران حضور خواهد داشت تا به طور کامل این پروژه را بررسی و زیر نظر داشته باشد. محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال پس از بازدید نماینده فیفا از نصب چمن مصنوعی در مرکز ملی فوتبال دقایقی را با وی گفتگو کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم با در اختیار گذاشتن بهترین و استاندارد ترین امکانات برای بازیکنان، شرایطی را فراهم کنیم تا ملی پوشان تمرینات مناسبی را پشت سر بگذارند. در پایان این دیدار دبیرکل فدراسیون فوتبال نماد فدراسیون فوتبال را به نماینده فیفا اهدا کرد.