حضور کارشناسان AFC در تبریز

1397/05/28 13:30:01

0
کارشناسان AFC جهت بازدید از سالنها و امکانات ورزشی محل برگزاری مسابقات فوتسال زیر ۲۰ سال به تبریز سفر کردند.