همکاری میان فدراسیون هندبال و فدراسیون ورزش دانش آموزی توسعه می یابد

1397/07/10 13:10:05

0
در نشستی میان روسای فدراسیون های هندبال و ورزش دانش آموزی بر توسعه همکاری میان دو فدراسیون تاکید شد . به گزارش روابط عمومی فدراسیون هندبال ، علی رضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال در دیدار با حسین بابوئی رئیس فدراسیون دانش آموزی با تشریح فعالیت های هندبال در کشور ، خواستار توسعه ورزش هندبال در مدراس و میان دانش آموزان کشور شد . در این دیدار که در محل فدراسیون هندبال برگزار شد ، همچنین رئیس فدراسیون دانش آموزی کشور با اشاره به نقش ورزش دانش آموزی در رشد و توسعه ورزش کشور ، از هندبال به عنوان یکی از ورزش های که امکان اجرای آن در مدارش کشور است یاد کرد .