حضور كوبل داوري كشورمان در سمينار جهاني داوران هندبال

1397/07/14 12:50:03

0
داوران کشورمان موسویان و کلاهدوزان در بین ۱۹ کوبل برتر دنیا به سمینار جهانی داوران هندبال در آلمان دعوت شدند. به گزارش روابط عمومي فدراسيون هندبال، سمینار جهانی داوران برتر دنیا از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۵ مهرماه در کشور آلمان در شهر فرانکفورت برگزار می شود كه از سوي فدراسیون جهانی هندبال داوران بین المللی كشورمان علیرضاموسویان و مجید کلاهدوزان به اين سمینار دعوت شدند. در این سمینار ۱۹ کوبل برتر دنیا دعوت شده اند که از قاره اروپا ۱۴ کوبل از کشورهای اسپانیا، سوئد، ترکیه، کرواسی، اسلوونی، آلمان، نروژ، مونته نگرو، چک، مقدونیه، دانمارک، سوئیس، پرتقال، فرانسه و از قاره آفریقا ۲ کوبل از کشورهای تونس و الجزایر و از قاره امریکا يك کوبل از آرژانتین و از قاره آسیا ۲ کوبل از کشورهای کره و ایران حضور دارند.در این سمینار آخرین قوانین و مقررات داوری و آزمونهای مختلف تئوری و عملی و تستهای جدید آمادگی جسمانی از داوران به عمل خواهد آمد.داوران کشورمان بامداد روز جمعه عازم فرانکفورت شدند.