برگزاري جلسه ارزيابي عملكرد استعداديابي فدراسيون هندبال

1397/07/17 09:50:10

0
جلسه ارزيابي عملكرد استعداديابي فدراسيون هندبال با حضور مسئولين در محل اين فدراسيون برگزار شد. به گزارش روابط عمومي فدراسيون هندبال، در اين نشست كه با حضور عليرضا رحیمی رییس ، محمدرضا رجبی دبیر ، اكبر ریاحی رئیس کمیته استعدایابی فدراسيون و همچنين رئیس گروه ها و کارشناس دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، فرایند ۶ ماهه استعداد یابی فدراسیون هندبال مورد ارزیابی قرار گرفت.