برگزاری جلسه کارگروه کمیته استعدادیابی هندبال

1397/08/05 12:50:06

0
جلسه کارگروه تخصصی کمیته استعدادیابی هندبال با حضور اعضای گروه در محل فدراسیون هندبال برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون هندبال، نشست کارگروه تخصصی کمیته استعدادیابی با حضور علیرضا رحیمی رئیس، محمدرضا رجبی دبیرفدراسیون و اعضا گروه تشکیل شد و اکبر ریاحی رئیس کمیته استعدادیابی درخصوص این نشست گفت: در این جلسه شاخصهای و برنامه های عملیاتی استعدادیابی در المپیاد استعدادهای برتر کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: مقرر شد فرمهای تائید شده کمیته استعدادیابی به کلیه استانها ارسال شود و تمامی شرکت کنندگان در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر که در اواخر آبان ماه در اصفهان و فارس برگزار می شود،می بایست فرمهای مذکور را از طریق کمیته استعدادیابی استانها تکمیل و به سرپرست فنی مسابقات تحویل دهند.