برنامه هفته پنجم لیگ برتر هندبال آقایان

1397/08/15 10:30:09

0
هفته پنجم لیگ برتر هندبال آقایان جمعه 18 آبان ماه با 4 دیدار برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون هندبال، از هفته پنجم لیگ برتر آقایان جمعه 18 آبان ماه 4 دیدار برگزار می شود که نفت و گاز گچساران میزبان مس کرمان است. سربداران سبزوار و فرازبام خائیز دهدشت به مصاف هم میروند. هیات نجف آباد و نیروی زمینی کازرون رودرروی یکدیگر قرار می گیرند و دو تیم همشهری ذوب آهن و فولاد مبارکه سپاهان با یکدیگر دیدار می کنند. برنامه کامل هفته پنجم لیگ برتر هندبال آقایان جمعه 18 آبان ماه ساعت 16 : نفت و گاز گچساران - صنعت مس کرمان سربداران سبزوار - فرازبام خائیز دهدشت هیات نجف آباد - نیروی زمینی کازرون ذوب آهن اصفهان - فولاد مبارکه سپاهان