دیدار سرپرست فدراسیون هندبال با شعبانلو

1397/09/11 10:10:05

0
سرپرست فدراسیون هندبال با سرپرست مجموعه ورزشی آزادی دیدار کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون هندبال، صبح دیروز شنبه 10 آذر ماه 1397، " رمضانعلی دولو" سرپرست فدراسیون هندبال با "علی اکبر شعبانلو" سرپرست جدید مجموعه ورزشی آزادی به دیدار و گفتگو پرداخت. در ابتدا "دولو" به "شعبانلو" بابت انتصاب به عنوان سرپرست مجموعه ورزشی آزادی تبریک گفت. در ادامه پیرامون همکاریهای دو جانبه فدراسیون هندبال و مجموعه ورزشی آزادی بحث و تبادل نظر شد.