برنامه و نتایج مرحله نهایی رقابتهای نوجوانان مناطق جنوب کشور

1397/09/13 15:10:08

0
پیروزی بهبهان و اصفهان در روز اول رقابتهای نوجوان مناطق جنوب کشور مرحله نهایی این رقابت ‌ها که از 12 آذر به مدت پنج روز با حضور هشت تیم برتر مناطق جنوب کشور در بهبهان در حال برگزاریست8 تیم در2 گروه چهار تیمی با یکدیگر به رقابت می پردازند. در گروه الف تیم های هیات هندبال اصفهان، قصرنشاط ایرانیان بهبهان، آکادمی کرمان و شهرداری دیلم ودر گروه ب هیات هندبال خمینی شهر، شهرداری کرمان، سپیدان شهرکرد و آسفالت بتن قیر جهرم حضور دارند. نتایج روز اول و دوم این دوره از رقابتها به شرح زیر است: روز اول دوشنبه 12 آذرماه صفهان 27شهرداری دیلم 17 آسفالت بتن قیر جهرم 14 خمینی شهر 27 سپیدان شهرکرد 33 شهرداری کرمان 30 قصر نشاط ایرانیان بهبهان 35 آکادمی کرمان 19 روز دوم سه شنبه 13 آذرماه خمینی شهر سپیدان شهرکرد آسفالت بتن قیر جهرم شهرداری کرمان آکادمی کرمان شهرداری دیلم اصفهان قصر نشاط ایرانیان بهبهان