برنامه دور برگشت مسابقات هندبال ليگ دسته اول باشگاههای کشور

1397/10/16 12:10:06

0
از سوی کمیته مسابقات فدراسیون برنامه دور برگشت مسابقات هندبال ليگ دسته اول باشگاههای کشور اعلام شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون هندبال، دور برگشت لیگ دسته یک باشگاههای کشور از پنجشنبه 27 دی ماه آغاز می شود که برنامه کامل آن به شرح زیر است: هفته گروه روز تاريخ ساعت بازي ها ميزبان ميهمان چهارم الف پنجشنبه 27/10/97 16 خمینی شهر پرواز اصفهان الف جمعه 28/10/97 16 زغال سنگ طبس کاشان ب جمعه 28/10/97 16 کیمیا کاشت کردستان خرم آباد ب پنجشنبه 27/10/97 16 مقاومت البرز آلومینیوم اراک ج پنجشنبه 27/10/97 16 میناب باصری مرودشت ج جمعه 28/10/97 16 بهنام زاهدان پيشگامان یزد د جمعه 28/10/97 16 بوشهر ستارگان دشتستان د جمعه 28/10/97 16 ماهشهر پدافند بهبهان پنجم الف پنجشنبه 4/11/97 16 پرواز اصفهان زغال سنگ طبس الف پنجشنبه 4/11/97 16 کاشان خمینی شهر ب جمعه 5/11/97 16 خرم آباد آلومینیوم اراک ب جمعه 5/11/97 16 مقاومت البرز کیمیا کاشت کردستان ج پنجشنبه 4/11/97 16 باصری مرودشت پيشگامان یزد ج پنجشنبه 4/11/97 16 میناب بهنام زاهدان د جمعه 5/11/97 16 پدافند بهبهان ستارگان دشتستان د جمعه 5/11/97 16 ماهشهر بوشهر ششم الف جمعه 12/11/97 16 کاشان پرواز اصفهان الف جمعه 12/11/97 16 زغال سنگ طبس خمینی شهر ب جمعه 12/11/97 16 خرم آباد مقاومت البرز ب جمعه 12/11/97 16 آلومینیوم اراک کیمیا کاشت کردستان ج جمعه 12/11/97 16 بهنام زاهدان باصری مرودشت ج جمعه 12/11/97 16 پيشگامان یزد میناب د جمعه 12/11/97 16 بوشهر پدافند بهبهان د جمعه 12/11/97 16 ستارگان دشتستان ماهشهر