شرایط مسابقات هندبال دسته سه باشگاههای کشور

1397/10/16 13:30:06

0
مسابقات هندبال دسته سه باشگاههای کشور در دهه اول اسفند ماه برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون هندبال، با توجه به تقويم اجرايي فدراسيون مسابقات دسته سوم باشگاههای کشور در دهه اول اسفند ماه سال جاری برگزار می شود که تیم ها می بایست با توجه به شرايط ذيل نسبت به اعلام آمادگی خود حداکثر تا تاریخ 2 بهمن ماه اقدام نمایند. بديهی است تيم هايي که اعلام آمادگی آنان بعد از تاريخ ذکر شده به فدراسيون ارسال شود پذيرش نخواهند شد. در ضمن تيم هايي که تمايل به گرفتن ميزبانی مسابقات دارند درخواست خود را همزمان با اعلام آمادگی ارسال نمايند. شرايط شرکت در مسابقات دسته سه باشگاههای کشور به شرح زیر است: 1- تيم های قهرمان و نایب قهرمان هر استان حق شرکت در اين مسابقات را دارند.( هر استان دو سهميه) 2- هر تيم متشکل از 16 بازيکن که شرايط سنی آنها 8 بازيکن بزرگسال (آزاد)، 4 بازيکن اميد و 4 بازيکن جوان و نوجوان به همراه 3 نفر مسئول(کادر فنی) می باشد. 3- مبلغ وروديه مسابقات 20/000/000 ريال معادل (دو ميليون تومان) می باشد . 4- زمان و مکان مسابقات و همچنين مدارک مورد نياز متعاقباً اعلام می گردد.