برگزاری دوره آموزش تخصصی دروازه بانی هندبال در اصفهان

1397/10/22 11:50:13

0
دوره آموزش تخصصی دروازه بانی هندبال از تاریخ 17 بهمن ماه در اصفهان برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون هندبال، کمیته آموزش و مربیان براساس برنامه راهبردی فدراسیون درنظر دارد یک دوره آموزش تخصصی مهارت دروازه بانی هندبال از تاریخ 17 تا 21 بهمن ماه در اصفهان برگزار کند که شرایط آن به شرح زیر است: 1- ورود برای شرکت کنندگان که به اسکان و تغذیه نیاز دارند 2/300/000 ريال و برای شرکت کنندگانی که به اسکان و تغذیه نیاز نداشته باشند 1/800/000 ريال می باشد. 2- به قبول شدگان از طریق فدراسیون هندبال گواهی تخصصی مهارت دروازه بانی داده خواهد شد. 3- علاقه مندان می توانند جهت شرکت با هیات هندبال اصفهان آقای افتخاری به شماره تلفن 09133102978 تماس حاصل نمایند. مدارک مورد نیاز: 1- کپی کارت ملی، شناسنامه، مدرک تحصیلی، پایان خدمت یا مدرک دانشجویی و دو قطعه عکس 2- گواهی فعالیت از هیات هندبال یا کپی کارت مربیگری هندبال 3- این دوره برای بانوان و آقایان واجد شرایط برگزار می شود.