نتایج روز دوم مسابقات هندبال جوانان منطقه شمال کشور

1397/11/16 16:50:09

0
روز دوم مرحله نهایی هندبال جوانان پسر منطقه شمال کشور با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون هندبال، در ادامه مرحله نهایی مسابقات جوانان منطقه شمال کشور در تهران امروز سه شنبه 16 بهمن ماه 4 دیدار برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است: ارومیه ٢١ – کرمانشاه ٣٦ قزوین ٢٩ – سنندج ٢٦ قم ٣١ – گرمسار ٢٣ تهران ٢٣ - تبريز ٢٤