نتایج روز سوم مسابقات هندبال جوانان منطقه شمال کشور

1397/11/17 14:10:03

0
روز سوم مرحله نهایی هندبال جوانان پسر منطقه شمال کشور با برگزاری 3 دیدار پیگیری شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون هندبال، در روز سوم مرحله نهایی مسابقات جوانان منطقه شمال کشور درتهران امروز چهارشنبه 17 بهمن ماه 3 دیدار برگزارشد که نتایج آن به شرح زیر است: سنندج٢٢- قم ٢١ قزوين ٢٢- گرمسار ٢٥ كرمانشاه٣١- تبريز ٢٥ تهران ١٠ - اروميه ٠(انصراف تیم ارومیه) در پايان دور مقدماتي تيمهاي قزوين و سنندج بعنوان اول و دوم گروه الف و تيمهاي تهران و كرمانشاه بعنوان اول و دوم گروه ب به مرحله نيمه نهايي صعود كردند.