نتایج روز دوم مسابقات هندبال نونهالان پسر منطقه شمال کشور

1397/11/22 20:10:08

0
روز دوم مسابقات هندبال نونهالان پسر منطقه شمال کشور با برگزاري ٣ ديدار به پايان رسيد. به گزارش روابط عمومي فدراسيون هندبال، روز دوم مرحله نهایی مسابقات نونهالان پسر منطقه شمال کشور در کرمانشاه به پایان رسید که نتایج به شرح ذیل است: قزوین ١٥ _ سربداران سبزوار ٢٨ قروه درجزین ٣١ _ قم ٣٠ کرمانشاه ٢١ _ تهران ٢٠