نتایج روز سوم مسابقات هندبال جوانان منطقه جنوب کشور

1397/12/22 08:30:05

0
روز سوم مسابقات هندبال پسران جوانان منطقه جنوب کشور سه شنبه 21 اسفند ماه درکرمان پیگیری شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون هندبال، مسابقات جوانان پسر منطقه جنوب کشور در دونوبت صبح و بعدازظهر با برگزاری 4 دیدار در کرمان پیگیری شد که نتایج آن به شرح زیراست: گچساران 32 – اراک 22 اصفهان 27 – کرمان ب 20 کرمان ب 26 – گچساران 29 اصفهان 27 – کرمان الف 21