سومین سفر استانی رییس فدراسیون هندبال به خراسان رضوی

1397/12/25 20:30:13

0
عليرضا پاکدل رئيس فدراسيون در سفر به خراسان رضوي از جاهدی پیشکسوت ارزشمند هندبال کشور عیادت کرد. به گزارش روابط عمومي فدراسيون هندبال، علیرضا پاکدل رئيس فدراسيون امروز شنبه ٢٥ اسفند ماه به مشهد سفر كرد و پس از حضور در جمع اعضای هیئت هندبال استان خراسان رضوي، از محمد جاهدی پیشکسوت هندبال مشهد و ایران که در بستر بیماری است، عيادت كرد و از این بزرگ و پیشکسوت هندبال رخصت گرفت. در این ملاقات زارع رییس هیات هندبال استان خراسان رضوی،تيمور درزابی و عبدالله کافی نيز رییس فدراسیون را همراهی کردند.