دعوت از ناظر داوری کشورمان در مسابقات هندبال قهرماني جوانان جهان

1398/01/25 19:30:16

0
محسن کرباسچی به عنوان ناظر داوری در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در اسپانیا دعوت شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون هندبال، فدراسیون جهانی هندبال محسن کرباسچی را به عنوان ناظر داوری مسابقات قهرمانی جوانان جهان که از ۲۵ تیرماه تا ۱۰ مرداد ماه در اسپانیا برگزار می شود، دعوت کرد . پیش از این کرباسچی در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۷ فرانسه و قهرمانی جوانان جهان در سال ۲۰۱۸ حضور داشت.