تعیین ورزشگاه برای مسابقات آتی تیم سپهر نقش جهان(گیتی پسند) اصفهان

1396/11/27 13:24:17

1
تیم سپهر نقش جهان(گیتی پسند) اصفهان از تعیین ورزشگاه برای هفته های 20و22 لیگ دسته 2 خبر داد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، دیدارهای آتی تیم سپهر نقش جهان(گیتی پسند) اصفهان در هفته های 20 و 22 از سری مسابقات لیگ دسته دوم مسابقات فوتبال به شرح ذیل برگزار خواهد شد. هفته 20- سپهر نقش جهان(گیتی پسند) اصفهان با تیم شهرداری فومن - ورزشگاه تختی شهر اصفهان هفته 22- سپهر نقش جهان(گیتی پسند) اصفهان با تیم خوشه طلایی ساوه - ورزشگاه تختی شهر اصفهان