اعلام برنامه مسابقات هفته های 17 و 18 لیگ دسته سوم فوتبال

1397/01/21 11:50:01

0
سازمان لیگ ، برنامه مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال در هفته های هفدهم و هجدهم را اعلام کرد.‏ به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، برنامه مسابقات هفته ‏های 17 و 18 لیگ دسته سوم فوتبال در فصل ۹۷-۹۶ به شرح زیر ‏است:‏ هفته هفدهم ‏ دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷‏ شهرداری نوشهر- پاس گیلان - ساعت ۱۶:۰۰- ورزشگاه هفتم تیر ‏چالوس انتظار بجنورد- پاراگ تهران - ساعت ۱۶:۰۰- ورزشگاه ۱۹ مهر ‏بجنورد مقاوم فجر البرز- شهید مولایی قائمشهر - ساعت ۱۶:۰۰- ‏ورزشگاه شریعتی کرج آرش ری- هیرکانی چالوس- ساعت ۱۶:۰۰- ورزشگاه هویزه ‏تهران چوکای تالش- شهدای ماکران میاندرود- ساعت ۱۶:۰۰- ‏ورزشگاه پوریا ولی تالش آریا مینو خرمدره زنجان- اسپیدار تهران - ساعت ۱۶:۱۵- ‏ورزشگاه شهید خرمی خرمدره اتحاد کامیاران- دالاهو کرمانشاه - ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه ‏آزادی کامیاران شهرداری اردبیل - پردیس خرم آباد - ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه ‏علی دایی اردبیل ‏ شهدای رزکان کرج- کیان تهران - ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه ‏انقلاب کرج آلومینیوم هرمزگان - پرسپولیس گناوه - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه ‏تختی بندرعباس شهید باقری گویم - استقلال رامشیر خوزستان - ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه دستغیب شیراز پیروزی برازجان - جنوب باغملک خوزستان - ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه تختی برازجان جندی شاپور خوزستان- سپاهان ایذه خوزستان - ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه مجدیان دزفول جهاد نصر سیرجان - ملی حفاری اهواز - ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه تختی سیرجان هفته هجدهم شنبه ۲ اردیبهشت ۹۷‏ هیرکانی چالوس – مقاوم فجر البرز- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه ۷ ‏تیر چالوس شهدای ماکران میاندرود- انتظار بجنورد- ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه میاندرود شهید مولایی قائمشهر- چوکای تالش - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه ‏قراخیل قائمشهر پاس گیلان – آرش ری - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه سردار جنگل ‏رشت پاراگ تهران- شهرداری نوشهر - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه ‏کشوری تهران اسپیدار تهران – اتحاد کامیاران - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید ‏کلهر شهریار امید حسن آباد- آریا مینوخرمدره زنجان - ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه شهرداری حسن آباد تهران دالاهو کرمانشاه- شهرداری اردبیل - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه ‏کارگران کرمانشاه پردیس خرم آباد- شهدای رزکان کرج - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه ‏تختی خرم آباد استقلال رامشیر خوزستان – آلومینیوم هرمزگان - ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه تختی رامشیر پرسپولیس گناوه- جندی شاپور خوزستان - ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه شهید سراجی گناوه جنوب باغملک خوزستان – جهاد نصر سیرجان - ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه تختی باغملک سپاهان ایذه خوزستان – پیروزی برازجان - ساعت ۱۶:۳۰- ‏ورزشگاه تختی ایذه ‏ ملی حفاری اهواز- شهید باقری گویم - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه ‏اختصاصی ملی حفاری اهواز