اعلام برنامه هفته اول تا چهارم مسابقات لیگ دسته اول

1397/05/08 18:30:01

0
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته اول تا چهارم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور ‏فصل98-97 را اعلام کرد.‏ به گزارش سایت رسمی فدراسیون و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور از هفته یکم تا چهارم ‏به شرح زیر است:‏ هفته اول ‏ شنبه 20 مرداد 97‏ ماشین سازی تبریز – بادران تهران – ساعت 18:15 – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز اکسین البرز – فجر سپاسی شیراز– ساعت 19:30 – ورزشگاه انقلاب کرج نفت تهران – سیاه جامگان مشهد– ساعت 19:30– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود شاهین شهرداری بوشهر – گل گهر سیرجان – ساعت 20:15 – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر کارون اروند خرمشهر – استقلال جنوب تهران – ساعت 20:30– ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر یکشنبه 21 مرداد 97‏ مس کرمان – شهرداری ماهشهر – ساعت 18:50– ورزشگاه امام علی کرمان برق جدید شیراز – مس رفسنجان – ساعت 19:10 – ورزشگاه پارس شیراز آلومینیوم اراک – شهرداری تبریز – ساعت 19:30– ورزشگاه امام خمینی اراک خونه به خونه مازندران – ملوان بندر انزلی – ساعت 19:30 – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود هفته دوم شنبه 27 مرداد 97‏ شهرداری تبریز – نفت تهران – ساعت 18– ورزشگاه اختصاصی (چمن مصنوعی)تبریز گل گهرسیرجان – مس کرمان – ساعت 18:45– ورزشگاه اختصاصی (چمن مصنوعی) سیرجان فجر سپاسی شیراز – آلومینیوم اراک – ساعت 19 – ورزشگاه پارس شیراز استقلال جنوب تهران – ماشین سازی تبریز – ساعت 19:30 – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود یکشنبه 28 مرداد 97‏ سیاه جامگان مشهد – خونه به خونه مازندران – ساعت 18:30 – ورزشگاه ثامن مشهد مس رفسنجان – کارون اروند خرمشهر – ساعت 18:45 – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود بادران تهران – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 19:30 – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود ملوان بندر انزلی – برق جدید شیراز – ساعت 19:30 – ورزشگاه تختی انزلی شهرداری ماهشهر – اکسین البرز – ساعت 20:15 – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود هفته سوم شنبه 3 شهریور 97‏ برق جدید شیراز – استقلال جنوب تهران – ساعت 19 – ورزشگاه پارس شیراز خونه به خونه مازندران – فجر سپاسی شیراز – ساعت 19 – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود نفت تهران – شهرداری ماهشهر– ساعت 19– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود کارون اروند خرمشهر – سیاه جامگان مشهد – ساعت 20:15– ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر یکشنبه 4 شهریور 97‏ ماشین سازی تبریز – گل گهرسیرجان – ساعت 18– ورزشگاه بنیان دیزل تبریز مس رفسنجان – ملوان بندر انزلی – ساعت 18:45 – ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود آلومینیوم اراک – مس کرمان – ساعت 19:15– ورزشگاه امام خمینی اراک اکسین البرز – بادران تهران– ساعت 19:15 – ورزشگاه انقلاب کرج شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری تبریز – ساعت 20 – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر هفته چهارم جمعه 16 شهریور 97‏ شهرداری تبریز – ماشین سازی تبریز – ساعت 17:45– ورزشگاه اختصاصی (چمن مصنوعی)تبریز سیاه جامگان مشهد – برق جدید شیراز – ساعت 18:10 – ورزشگاه ثامن مشهد گل گهرسیرجان – خونه به خونه مازندران – ساعت 18:30– ورزشگاه اختصاصی (چمن مصنوعی) سیرجان مس کرمان – اکسین البرز – ساعت 18:30– ورزشگاه امام علی کرمان فجر سپاسی شیراز – شاهین شهرداری بوشهر– ساعت 18:45 – ورزشگاه پارس شیراز شهرداری ماهشهر – آلومینیوم اراک – ساعت 20– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود ملوان بندر انزلی – کارون اروند خرمشهر – ساعت 19 – ورزشگاه تختی انزلی استقلال جنوب تهران – نفت تهران – ساعت 18:50– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود بادران تهران – مس رفسنجان – ساعت 18:50– ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود ‏* لازم به ذکر است با اعلام کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه کامل نیم فصل اول رقابت های ‏لیگ دسته اول فوتبال کشور فصل 98-97 آماده و تدوین شده است اما به دلیل آماده نبودن شرایط برگزاری در برخی از ‏استان ها برنامه هفته اول تا چهارم این رقابت ها اعلام شده و برنامه کامل نیم فصل مسابقاتی لیگ دسته اول متعاقبأ اعلام می شود.