اعلام برنامه هفته اول تا هفتم لیگ دسته اول

1397/05/13 13:30:15

0
کمیته مسابقات برنامه هفته اول تا هفتم لیگ دسته اول در فصل 98-97 را اعلام کرد.‏ به گزارش سایت رسمی فدراسیون و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، کمیته مسابقات برنامه مسابقات هفته اول تا هفتم لیگ دسته اول در فصل ‏‏98-97 را اعلام کرد. در ضمن زمان نقل و انتقالات تابستانی 13 شهریور 97 به پایان می رسد.‏ برنامه مسابقات به شرح زیر است:‏ هفته اول:‏ شنبه 20 مرداد 97‏ ماشین‌سازی تبریز- بادران تهران- ساعت18:15 – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز اکسین البرز - فجر سپاسی شیراز- ساعت19:30 – ورزشگاه انقلاب کرج نفت تهران - سیاه‌جامگان مشهد- ساعت 19:30 – ورزشگاه متعاقباً اعلام می گردد.‏ شاهین شهرداری بوشهر - گل‌گهر سیرجان- ساعت 20:15 – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر کارون اروند خرمشهر - استقلال جنوب ‏تهران- ساعت 20:30 – ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر یکشنبه ‏‏21 مرداد 97‏ مس کرمان - شهرداری ماهشهر- ساعت 18:50 – ورزشگاه امام علی کرمان برق جدید شیراز - مس رفسنجان - ساعت 19:10 – ورزشگاه پارس شیراز آلومینیوم اراک - شهرداری تبریز- ساعت 19:30 – ورزشگاه امام خمینی اراک خونه به خونه مازندران - ملوان بندر انزلی- ساعت 19:30 – ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد ‏ هفته دوم شنبه 27 مرداد 97‏ شهرداری تبریز -نفت تهران- ساعت 18 – ورزشگاه اختصاصی (چمن ‏مصنوعی)‏ تبریز گل گهر سیرجان -مس کرمان ‏- ساعت 18:45 – ورزشگاه اختصاصی (چمن ‏مصنوعی)‏ سیرجان فجرسپاسی شیراز- آلومینیوم اراک - ساعت 19 – ورزشگاه پارس شیراز استقلال جنوب تهران- ماشین سازی تبریز- ساعت 19:30 – ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد.‏ یکشنبه 28 مرداد 97‏ سیاه جامگان مشهد -خونه به خونه ‏مازندران- ساعت 18:30 – ورزشگاه ثامن مشهد مس رفسنجان- کارون اروند خرمشهر- ساعت 18:45 – ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد بادران تهران- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت 19:30 – ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد ‏.‏ ملوان بندر انزلی -برق جدید شیراز- ساعت 19:30 – ورزشگاه تختی انزلی شهرداری ماهشهر- اکسین البرز- ساعت 20:15 – ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد.‏ ‏ هفته سوم شنبه 3 شهریور 97‏ برق جدید شیراز- استقلال جنوب تهران- ساعت 19 – ورزشگاه پارس شیراز خونه به خونه مازندران -فجرسپاسی ‏شیراز- ساعت 19 – ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد.‏ نفت تهران- شهرداری ماهشهر- ساعت 19 – ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد.‏ کارون اروند خرمشهر -سیاه جامگان ‏مشهد- ساعت 20:15 – ورزشگاه نفت و گاز ‏گاروندان خرمشهر یکشنبه 4 شهریور 97‏ ماشین سازی تبریز- گل گهر سیرجان- ساعت 18 – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز مس رفسنجان- ملوان بندر انزلی- ساعت 18:45 – ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد آلومینیوم اراک -مس کرمان- ساعت 19:15– ورزشگاه امام خمینی اراک اکسین البرز- بادران تهران- ساعت 19:15– ورزشگاه انقلاب کرج شاهین شهرداری بوشهر- شهرداری تبریز- ساعت 20– ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر هفته چهارم جمعه ‏‏16 شهریور 97‏ شهرداری تبریز- ماشین سازی تبریز- ساعت 17:45– ورزشگاه اختصاصی (چمن ‏مصنوعی)‏ تبریز سیاه جامگان مشهد- برق جدید شیراز- ساعت 18:10– ورزشگاه ثامن مشهد گل گهر سیرجان- خونه به خونه ‏مازندران- ساعت 18:30– ورزشگاه اختصاصی (چمن ‏مصنوعی)‏ سیرجان مس کرمان- اکسین البرز- ساعت 18:30– ورزشگاه امام علی کرمان فجرسپاسی شیراز- شاهین شهرداری ‏بوشهر- ساعت 18:45– ورزشگاه پارس شیراز شهرداری ماهشهر- آلومینیوم اراک- ساعت 20– ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد ملوان بندر انزلی- کارون اروند خرمشهر- ساعت 19– ورزشگاه تختی انزلی استقلال جنوب تهران- نفت تهران- ساعت 18:50– ورزشگاه متعاقباً اعلام میگرد.‏ بادران تهران -مس رفسنجان- ساعت 18:50– ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد.‏ هفته پنجم شنبه 31 شهریور 97‏ مس رفسنجان- شهرداری تبریز- ساعت 15:45– ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد برق جدید شیراز- شهرداری ماهشهر- ساعت 16– ورزشگاه پارس شیراز نفت تهران- بادران تهران- ساعت 16– ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد ملوان بندر انزلی- سیاه جامگان مشهد- ساعت 16:15– ورزشگاه تختی انزلی شاهین شهرداری بوشهر- مس کرمان- ساعت 17:25– ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر یکشنبه اول مهر 97‏ خونه به خونه مازندران- استقلال جنوب ‏تهران- ساعت 16– ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد بابل آلومینیوم اراک- گل گهر سیرجان- ساعت 16– ورزشگاه امام خمینی اراک ماشین سازی تبریز- اکسین البرز- ساعت 16:15– ورزشگاه بنیان دیزل تبریز کارون اروند خرمشهر- فجرسپاسی شیراز- ساعت 17:30– ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر هفته ششم ‏ شنبه 7 مهر 97‏ سیاه جامگان مشهد- مس رفسنجان- ساعت 15:15– ورزشگاه ثامن مشهد بادران تهران- کارون اروند خرمشهر- ساعت 15:45– ورزشگاه کارگران تهران اکسین البرز- آلومینیوم اراک- ساعت 16– ورزشگاه انقلاب کرج مس کرمان- ماشین سازی تبریز- ساعت 17– ورزشگاه امام علی کرمان یکشنبه 8 مهر 97‏ گل گهر سیرجان- نفت تهران- ساعت 15:30– ورزشگاه امام علی سیرجان استقلال جنوب تهران- ملوان بندر انزلی ‏- ساعت 15:45– ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد فجرسپاسی شیراز- برق جدید شیراز- ساعت 16– ورزشگاه پارس شیراز شهرداری تبریز- خونه به خونه مازندران- ساعت 16– ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز شهرداری ماهشهر- شاهین شهرداری ‏بوشهر- ساعت 17:30– ورزشگاه شهداء ‏ ماهشهر هفته هفتم چهارشنبه ‏‏18 مهر 97‏ خونه به خونه مازندران-بادران تهران- ساعت 15- ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد مس رفسنجان- استقلال جنوب تهران- ساعت 15:15- ورزشگاه اعلام میگردد ملوان بندر انزلی- گل گهر سیرجان- ساعت 15:30- ورزشگاه تختی انزلی ماشین سازی تبریز- آلومینیوم اراک- ساعت 15:30- ورزشگاه بنیان دیزل تبریز برق جدید شیراز- مس کرمان- ساعت 15:45- ورزشگاه پارس شیراز پنجشنبه 19 مهر 97‏ سیاه جامگان مشهد- شهرداری تبریز- ساعت 15- ورزشگاه ثامن مشهد نفت تهران- فجرسپاسی شیراز- ساعت 15:30- ورزشگاه متعاقباً اعلام میگردد تهران شاهین شهرداری بوشهر- اکسین البرز- ساعت 17- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر کارون اروند خرمشهر- شهرداری ‏ماهشهر- ساعت 17:15- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر