اطلاعیه شماره یک سازمان لیگ درباره ارسال مدارک صدور مجوز حرفه ای - ملی

1397/05/13 11:30:07

0
سازمان لیگ فوتبال ایران با صدور اطلاعیه شماره یک از باشگاه های لیگ برتر و لیگ دسته اول خواست هرچه زودتر مدارک ‏خود را برای صدور مجوز حرفه ای – ملی ارسال کنند.‏ به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال و به نقل ازروابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، کمیته صدور مجوز حرفه ای اعلام کرد: از آنجا که طبق زمان بندی ذیل، ‏آخرین فرصت ارسال مدارک جهت مجوز حرفه ای و ملی برای باشگاه های لیگ برتر و دسته یک آزادگان به قرار زیر در شرف ‏انقضا بوده و مهلت اعلام شده تمدید نمی گردد، لذا ضروریست کلیه باشگاه های حاضر در لیگ برتر و دسته یک آزادگان هرچه ‏سریع تر نسبت به تهیه و ارسال مدارک خواسته شده از طریق سامانه ‏CLAS ‎اقدام نمایند.‏ بدیهی است عدم ارسال مدارک خواسته شده منجر به عدم صدور مجوز حرفه ای / ملی آن باشگاه می گردد که عواقب آن مستقیم ‏متوجه مدیریت باشگاه مربوطه می باشد.‏ ‏1-‏ پایان مهلت ارسال مدارک پرسنلی 10 شهریور 97‏ ‏2-‏ پایان مهلت ارسال مدارک ورزشی 24 مرداد 97‏ ‏3-‏ پایان مهلت ارسال مدارک زیر ساخت 24 مرداد 97‏ ‏4-‏ پایان مهلت ارسال مدارک حقوقی 24 مرداد 97‏ ‏5-‏ پایان مهلت ارسال مدارک مالی 10 شهریور 97‏ ‏6-‏ پایان مهلت ارسال مدارک نامه 50.‏F ‎‏ 10 شهریور 97‏