مهدی: کلیه باشگاههای لیگ برتری مدارک خود را ارسال کردند

1397/06/18 11:50:02

0
مسئول کمیته صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ می گوید نسبت به سنوات گذشته همیاری و مشارکت باشگاهها و ارائه طریق مسئولین ورزش کشور بیش از پیش بوده است. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، سهیل مهدی با اشاره به اینکه روز گذشته آخرین مهلت ارسال مدارک باشگاهها بود، گفت: طبق جدول زمانبندی ابلاغی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا کلیه برنامه های تهیه شده در حال حاضر در زمان مقرر صورت گرفته و هم اکنون دپارتمان صدور مجوز حرفه ای با دسته بندی و تکفیک مدارک نسبت به ممیزی اسناد و مستندات دریافتی از کلیه باشگاههای لیگ برتری شروع به راستی آزمایی و ممیزی کرده است. وی در ادامه اظهار داشت: پس از اتمام امر ممیزی گزارشات ذیربط در قالب مستندات مربوطه و به تفکیک هر یک از باشگاهها در اختیار کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای قرار خواهد گرفت تا آرای کمیته مذکور به کنفدراسیون فوتبال آسیا منعکس تا اقدامات لازم صورت پذیرد. مسئول کمیته صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ افزود: نسبت به سنوات گذشته همیاری و مشارکت باشگاهها و ارائه طریق مسئولین ورزش کشور بیش از پیش بوده است. امیدورام در سالهای آتی نسبت به استمرار این حمایت به جهت استانداردسازی مطلوب باشگاهها بهره مند شویم. وی در پایان گفت: جا دارد از رسانه گروهی سپاسگزار باشیم که با حمایت خود در جهت اعتلای منافع ملی کشور همیاری و مساعدت های لازم را داشته و خواهند داشت.