برنامه جدید هفته یازدهم تا پانزدهم لیگ برتر اعلام شد

1397/08/05 10:10:01

0
کمیته مسابقات برنامه جدید هفته یازدهم تا پانزدهم لیگ برتر در فصل ۹۸-۹۷ را اعلام کرد.‏ به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال و به نقل از سایت سازمان لیگ برنامه مسابقات به شرح زیر است:‏ هفته یازدهم جمعه ‏‏۱۱ آبان ۹۷‏ استقلال خوزستان- نفت مسجدسلیمان- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه غدیر ‏ اهواز پیکان تهران- تراکتورسازی تبریز- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه شهداء شهر قدس پدیده مشهد- نساجی مازندران‏- ساعت ۱۶– ورزشگاه امام رضا (ع)‏ مشهد سپیدرود رشت- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه سردار جنگل رشت شنبه ۱۲ آبان ۹۷‏ صنعت نفت آبادان- فولاد خوزستان- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه تختی آبادان دوشنبه ‏‏۱۴ آبان ۹۷‏ ماشین سازی تبریز- استقلال تهران- ساعت ۱۵ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز جمعه ‏‏۱۸ آبان ۹۷‏ فولاد مبارکه سپاهان – سایپا تهران- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان متعاقباً اعلام ‏میگردد پرسپولیس تهران- ذوب‌آهن اصفهان ورزشگاه آزادی تهران هفته دوازدهم جمعه ‏‏۱۸ آبان ۹۷‏ نساجی مازندران- استقلال خوزستان- ساعت ۱۵ – ورزشگاه شهید وطنی ‏ قائمشهر تراکتورسازی تبریز- ذوب‌آهن ‏اصفهان- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه یادگار امام تبریز استقلال تهران- پدیده مشهد- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه آزادی تهران پارس جنوبی جم- پیکان تهران- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه تختی جم شنبه ۱۹ آبان ۹۷‏ فولاد خوزستان- سپیدرود رشت- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه غدیر ‏ اهواز یکشنبه ۲۰ آبان ۹۷‏ نفت مسجدسلیمان- صنعت نفت ‏آبادان- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه شهید بهنام ‏محمدی مسجد سلیمان چهارشنبه۲۳ آبان ۹۷‏ سایپا تهران- ماشین سازی تبریز- ساعت ۱۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران متعاقباًاعلام میگردد فولاد مبارکه سپاهان- پرسپولیس ‏تهران ورزشگاه نقش جهان اصفهان هفته سیزدهم ‏ جمعه ۲ آذر ۹۷‏ پیکان تهران- فولاد خوزستان ‏- ساعت ۱۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس ماشین سازی تبریز- فولاد مبارکه ‏سپاهان- ساعت ۱۵ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز سپیدرود رشت- نفت مسجدسلیمان- ساعت ۱۵ – ورزشگاه سردار ‏جنگل رشت صنعت نفت آبادان- نساجی مازندران- ساعت ۱۶:۴۰ – ورزشگاه تختی آبادان شنبه ۳آذر ۹۷‏ ذوب‌آهن اصفهان- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه فولاد شهرفولاد شهر یکشنبه ۴ آذر ۹۷‏ پدیده مشهد- سایپا تهران- ساعت ۱۵:۴۵ – ورزشگاه امام رضا ‏‏(ع)‏ مشهد پرسپولیس تهران- تراکتورسازی تبریز- ساعت ۱۵ – ورزشگاه آزادی تهران استقلال خوزستان- استقلال تهران ساعت ۱۷:۳۵ – ورزشگاه غدیر ‏ اهواز هفته چهاردهم چهارشنبه ۷ آذر ۹۷‏ فولاد خوزستان- ذوب‌آهن اصفهان- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه غدیر ‏ اهواز پنجشنبه ‏‏۸ آذر ۹۷‏ نساجی مازندران- سپیدرود رشت- ساعت ۱۵ – ورزشگاه شهید وطنی ‏قائمشهر ماشین سازی تبریز- پرسپولیس ‏تهران- ساعت ۱۵ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز ‏استقلال تهران- صنعت نفت آّبادان- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه آزادی تهران جمعه ۹ آذر ۹۷‏ پارس جنوبی جم- تراکتورسازی ‏تبریز- ساعت ۱۵ – ورزشگاه تختی جم فولاد مبارکه سپاهان- پدیده مشهد- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان سایپا تهران- استقلال خوزستان- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه پارس قوامین تهران نفت مسجدسلیمان- پیکان تهران- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه شهید بهنام ‏محمدی مسجد سلیمان هفته پانزدهم پنجشنبه ‏‏۱۵ آذر ۹۷‏ استقلال خوزستان- فولاد مبارکه ‏سپاهان ‏- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه غدیر ‏اهواز پیکان تهران- نساجی مازندران- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه شهداء شهر قدس جمعه ‏‏۱۶ آذر۹۷‏ ذوب‌آهن اصفهان- نفت مسجدسلیمان- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر سپیدرود رشت- استقلال تهران- ساعت ۱۵ – ورزشگاه سردار جنگل رشت ‏تراکتورسازی تبریز- فولادخوزستان- ساعت ۱۵ – ورزشگاه یادگار امام تبریز پدیده مشهد- ماشین سازی تبریز- ساعت ۱۷ – ورزشگاه امام رضا (ع)‏ مشهد صنعت نفت آبادان- سایپاتهران- ساعت ۱۵:۳۰‏‏– ورزشگاه تختی آبادان ‏پرسپولیس تهران- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۷:۳۰– ورزشگاه آزادی تهران