اعلام برنامه هفته اول تا پنجم لیگ برتر بانوان

1397/09/11 12:10:01

0
کمیته مسابقات سازمان از اعلام برنامه هفته اول تا پنجم لیگ برتر بانوان در فصل ۹۸-۹۷ خبر داد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال و به نقل از سایت سازمان لیگ ، برنامه مسابقات به شرح زیر است: هفته اول: جمعه ۱۶ آذر ۹۷ خلیج فارس شیراز- راه یاب ملل مریوان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه ستغیب شیراز شهرداری سیرجان- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی سیرجان پارس جنوبی بوشهر-شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر سپیدار مازندران-ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر پالایش گاز ایلام- همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه عدالت ایلام فولاد مبارکه سپاهان- آذرخش تهران– ساعت ۱۰ – ورزشگاه صفائیه مبارکه هفته دوم جمعه ۲۳ آذر ۹۷ راه یاب ملل مریوان- شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه زاگرس مریوان ملوان بندر انزلی- فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی بندر انزلی شهرداری بم- پالایش گاز ایلام – ساعت ۱۰ – ورزشگاه فجر بم آذرخش تهران-سپیدار مازندران– ساعت ۱۰ – ورزشگاه اکباتان تهران ذوب آهن اصفهان- پارس جنوبی بوشهر – ساعت ۱۰ – ورزشگاه عسگری فولاد شهر همیاری آ. غربی- خلیج فارس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه خانه جوان ارومیه هفته سوم جمعه ۳۰ آذر ۹۷ فولاد مبارکه سپاهان- راه یاب ملل مریوان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه صفائیه مبارکه آذرخش تهران- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه اکباتان تهران شهرداری سیرجان- همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی سیرجان خلیج فارس شیراز- شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه دستغیب شیراز سپیدار مازندران -پارس جنوبی بوشهر – ساعت ۱۰ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر پالایش گاز ایلام- ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه عدالت ایلام هفته چهارم جمعه ۷ دی ۹۷ راه یاب ملل مریوان- آذرخش تهران– ساعت ۱۰ – ورزشگاه زاگرس مریوان ملوان بندر انزلی- سپیدار مازندران– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی بندر انزلی شهرداری بم- شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فجر بم پارس جنوبی بوشهر - پالایش گاز ایلام – ساعت ۱۰ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ذوب آهن اصفهان- خلیج فارس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه عسگری فولاد شهر همیاری آ. غربی- فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه خانه جوان ارومیه هفته پنجم جمعه ۱۴ دی ۹۷ ملوان بندر انزلی- راه یاب ملل مریوان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی بندر انزلی شهرداری سیرجان-ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی سیرجان فولاد مبارکه سپاهان- شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه صفائیه مبارکه سپیدار مازندران - پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر آذرخش تهران- همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه اکباتان تهران خلیج فارس شیراز - پارس جنوبی بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه دستغیب شیراز