در پايان روز سوم؛ ايران و لهستان صدرنشينان گروه چهارم

1397/06/23 02:50:02

0
روز سوم مسابقات والیبال قهرمانی جهان با صدرنشینی ایران و لهستان در گروه چهار به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، در پایان روز سوم مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان که در کشورهای بلغارستان و ایتالیا در حال برگزاری است، تیم های ایتالیا، آمریکا، کانادا و لهستان در صدر گروه های 4 گانه قرار گرفتند. گروه اول: جمهوری دومنیکن صفر – ژاپن 3 20 بر 25، 16 بر 25 و 16 بر 25 ایتالیا 3 – بلژیک صفر 25 بر 20، 25 بر 17 و 25 بر 16 گروه دوم: مصر صفر – کانادا 3 25 بر 27، 28 بر 30 و 19 بر 25 برزیل 3 – فرانسه 2 25 بر 20، 25 بر 20، 21 بر 25، 23 بر 25، 15 بر 12 گروه سوم: استرالیا 2 – آمریکا 3 23 بر 25، 20 بر 25، 25 بر 22، 25 بر 23 و 10 بر 15 کامرون صفر – صربستان 3 28 بر 30، 16 بر 25 و 17 بر 25 گروه چهارم: پورتوریکو صفر – لهستان 3 14 بر 25، 12 بر 25 و 15 بر 25 ایران 3 – بلغارستان یک 25 بر 22، 25 بر 20، 22 بر 25 و 25 بر 19 رده بندی تیم ها در پایان روز دوم مسابقات: گروه اول: ایتالیا: 2 پیروزی، 6 امتیاز اسلوونی: یک پیروزی، 3 امتیاز ژاپن: یک پیروزی، یک شکست، 3 امتیاز بلژیک: یک پیروزی، یک شکست، 3 امتیاز آرژانتین: یک شکست، بدون امتیاز جمهوری دومینیکن: 2 شکست، بدون امتیاز گروه دوم: کانادا: 2 پیروزی، 6 امتیاز برزیل: 2 پیروزی، 5 امتیاز فرانسه: یک پیروزی، یک شکست، 4 امتیاز مصر: 2 شکست، بدون امتیاز چین: یک شکست، بدون امتیاز هلند: یک شکست، بدون امتیاز گروه سوم: آمریکا: 2 پیروزی، 4 امتیاز صربستان: یک پیروزی، یک شکست، 4 امتیاز روسیه: یک پیروزی، 3 امتیاز کامرون: یک پیروزی، یک شکست، 3 امتیاز استرالیا: 2 شکست، یک امتیاز تونس: یک شکست، بدون امتیاز گروه چهارم: لهستان: 2 پیروزی، 6 امتیاز ایران: 2 پیروزی، 6 امتیاز بلغارستان: یک پیروزی، یک شکست، 3 امتیاز کوبا: یک شکست، بدون امتیاز فنلاند: یک شکست، بدون امتیاز پورتوریکو: 2 شکست، بدون امتیاز