برنامه دیدارهای صبح پنجشنبه تور جهانی بابلسر

1397/07/18 20:50:13

0
برنامه دیدارهای نوبت صبح روز پنجشنبه تور جهانی بابلسر مشخص شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، برنامه دیدارهای مرحله دوم تورجهانی تک ستاره بابلسر که روز پنجشنبه برگزار می شود، مشخص شد. به این ترتیب و بر اساس قرعه کشی انجام شده، روز پنجشنبه 8 دیدار در سایت ساحلی بابلسر انجام خواهد شد. برنامه دیدارهای روز پنجشنبه به شرح زیر است: ایران 3 (سلاق – صادقی) – تایلند 2؛ ساعت 9 صبح قزاقستان دو – تایلند یک؛ ساعت 9:50 صبح چک – لهستان؛ ساعت 10:40 قزاقستان یک – قزاقستان 3؛ ساعت 11:30 مسابقات روز پنجشنبه از ساعت 14 با مشخص شدن برنده 4 دیدار نوبت صبح ادامه پیدا خواهد کرد تا تیم های حاضر در مرحله نیمه نهایی مشخص شوند.