برگزاری کلاس داوری درجه یک تا پایان سال 97

1397/08/14 17:10:04

0
به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، کمیته داوران فدراسیون والیبال در نظر دارد (( کلاس داوری ارتقاء درجه دو به یک ویژه بانوان و آقایان )) را تا پایان سال جاری برگزار نماید. هیات های والیبال استان ها می توانند تا تاریخ 30 آبانماه سالجاری نسبت به معرفی واجدین شرایط به کمیته داوران فدراسیون اقدام نمایند. سهمیه استانها در بخش خانم ها و آقایان حداکثر هرکدام 2 نفر اصلی، و یک نفر ذخیره و استان تهران 4 نفر اصلی، و 2 نفر ذخیره می توانند باشند. شرکت کنندگان در دوره بایستی حداقل تا 30 آبانماه، سه سال تمام از زمان دریافت کارت درجه 2 را سپری کرده باشند و به شرط همکاری و رضایت هیات استان مربوطه می توانند در دوره حضور داشته باشند.