نتایج روز سوم رقابت های زیر گروه جوانان دختر کشور مشخص شد

1397/09/13 23:10:06

0
به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، نتایج روز سوم مسابقات زیر گروه جوانان که در منطقه آزاد اروند در حال برگزاری است، مشخص شد. گروه یک سبزجامگان پیام خراسان صفر – منطقه آزاد اروند 3 معرفت فریدون کنار3 – فارس نوین صفر ذوب آهن نوین3 – آتیه سازان دزفول صفر گروه دو: بامداد فسا 2– تختی قائمشهر 3 مس کرمان 3 – ویس ماهشهر صفر مدرن خجسته مشهد3 – فردیس جوان صفر