داوران و ناظران هفته بیست و چهارم لیگ برتر مردان مشخص شدند

1397/11/18 19:50:03

0
داوران و ناظران دیدارهای هفته بیست و چهارم لیگ برتر مردان معرفی و مشخص شدند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، اسامی داوران و ناظران دیدارهای هفته بیست و چهارم در ادامه می آید: خاتم اردکان – عقاب نهاجا؛ داور اول احمد سرمست، داور دوم امید فولادی وندا ناظر داوری علی اصغر حاجی کاظمی، ناظر سازمان یونس حسن زاده شهرداری تبریز – سایپا تهران؛ داور اول محمد شاهمیری، داور دوم مجتبی بیداریان ناظر داوری محمود کشفی، ناظر سازمان لیگ بهرام سلیمانی فولاد سیرجان ایرانیان – شهرداری ارومیه؛ داور اول کیوان عابدزاده، داور دوم مهرداد شوشتری ناظر داوری علی یاوری، ناظر سازمان لیگ شهباز صدری دورنا ارومیه – شهروند اراک؛ داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم مهدی نویدی ناظر داوری امیر صداقت، ناظر سازمان لیگ خلیل یگانه مجد شهرداری گنبد- شهرداری ورامین؛ داور اول بهروز جعفری، داور دوم میثم پارسه ناظر داوری نادر انصاری، ناظر سازمان لیگ احمد بندری پیکان تهران – پیام خراسان؛ داور اول داود نافعی، داور دومی محمد محبوب عشقدوست ناظر داوری حمید فاضلی فرد، ناظر سازمان لیگ غفار درخشنده