داوری میزبان رئیس فدراسیون ورزش های دانشگاهی

1397/11/21 20:50:04

0
سرپرست فدراسیون در جلسه ای مشترک با رئیس فدراسیون ورزش های دانشجویی شرکت کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دکتر محمد رضا دهخدا رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی روز یکشنبه مهمان افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال بود. در این نشست مقدمات اعزام تیم والیبال دانشجویان به یونیورسیاد سال 1398 که در تیرماه برگزار می شود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد تا دو فدراسیون همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.