داوران مسابقات لیگ دسته دوم کشور مشخص شد

1397/11/23 12:30:03

0
به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، داوران مسابقات دسته دوم کشور که از روز 23 بهمن ماه آغاز می شود، مشخص شد. میزبان: رشت داوران اعزامی آقایان : هادی تیموری- میثم خوابی داوران بومی: آقایان: مجتبی بیداریان – احمد اکبرزاده سرپرست فنی مسابقات : آقای علی امیدی میزبان: یاسوج داوران اعزامی آقایان : مهدی الهی زاده – حسین کرمی – محمدرضا جلیلی فر داوران بومی: آقایان: محمدحسین شیخ ممو – رحمان همت پور سرپرست فنی مسابقات : آقای مجید محسنی شوشتری میزبان: شاهرود داوران اعزامی آقایان : حمیدرضا زارعی – مسعود عسگریان داوران بومی: آقایان: منصور کاشی – محمدرضا آشوری سرپرست فنی مسابقات : آقای علی یاوری میزبان: زنجان داوران اعزامی آقایان : اکبر شرقی – بهروز حیدری – قاسم حمیدی داوران بومی: آقایان: بهزاد بیات – مرتضی ندرلو سرپرست فنی مسابقات : آقای مسعود یزدان پناه